Vzniká Európska rada pre inovácie. Môžete sa vyjadriť…

Európska komisia vyhlásila verejnú konzultáciu (Call for Ideas) týkajúce sa pripravovaného zriadenia Európskej rady pre inovácie (European Innovation Council, EIC). Tá by mala zjednotiť a zastrešiť služby pre inovátorov a aktivity programu Horizont 2020 a uľahčiť uvádzanie inovácií na trh.

Zúčastnené strany sa môžu formou dotazníka vyjadriť do 29. apríla 2016. Výsledky konzultácie sa budú prerokúvať na májovom zasadnutí Rady EÚ pre konkurencieschopnosť.

Viac informácií a dotazník nájdete tu …