Aká je závislosť verejných výdavkov SR od európskych fondov?

Podiel európskych fondov na verejných výdavkoch SR tvorila v minulom období (2007-2013) až tri štvrtiny. Za rok 2015 dosahujeme asi 67%, čo nás radí na piatu priečku v EÚ v závislosti rozvoja verejných investícií na európskych prostriedkoch. Priemer EÚ-28 za rok 2015 predstavuje menej ako 15%. Tieto čísla tiež ukazujú nezdravo nízke vlastné národné investície niektorých európskych krajín, vrátane SR.

Grafické spracovanie tohto stavu za krajiny EÚ-28, prevzaté z publikácie Európskej komisie “EÚ v roku 2015: Súhrnná správa o činnosti Európskej únie” z februára 2016:

EU28_rozpocetEU

 

V publikácii z roku 2014 s názvom Rozpočet EÚ v mojej krajine: Slovensko si môžete prečítať niektoré štatistiky najmä za predchádzajúce obdobie (2007-2013).

SK_EU_Budget

Dozviete sa napríklad, že:

  • Fondy EÚ tvoria až 75 % verejných investícií na Slovensku.
  • V rokoch 2007 – 2013 fondy EÚ určené pre Slovensko dosiahli výšku 13,7 miliardy EUR.
  • Investície z EÚ tvoria 3,3 % národného bohatstva Slovenska.

Publikáciu Rozpočet EÚ v mojej krajine: Slovensko si môžete stiahnuť tu …