Stáže pre nových a nádejných podnikateľov

Rozmýšľate o tom, že začnete podnikať, alebo ste už tak urobili? Alebo už úspešne podnikáte a chceli by ste svoje podnikanie rozšíriť na nové trhy, alebo získať nové nápady? Program Erasmus pre mladých podnikateľov by mohol byť pre vás! 

O PROGRAME:

Erasmus pre mladých podnikateľov je cezhraničný výmenný program, ktorý dáva novým alebo nádejným podnikateľom príležitosť naučiť sa niečo od skúsených podnikateľov z iných zúčastnených krajín, ktorí prevádzkujú malé podniky. Výmena skúseností sa uskutočňuje počas pobytu u skúseného podnikateľa, ktorý pomáha novému podnikateľovi nadobudnúť schopnosti, potrebné na prevádzkovanie malej firmy. Hostiteľ profituje z novej perspektívy svojho podnikania a dostáva príležitosti pre spoluprácu so zahraničnými partnermi, alebo má možnosť dozvedieť sa niečo o nových trhoch. Pobyt je čiastočne financovaný Európskou úniou.

Bez ohľadu na to, či ste nový alebo veľmi skúsený podnikateľ, program môže ponúknuť veľkú pridanú hodnotu pre vaše podnikanie: možné výhody spočívajú vo výmene vedomostí a skúseností, získaní príležitostí na rozvíjanie širokej siete kontaktov po celej Európe, nadviazaní nových obchodných vzťahov, alebo získaní nových trhov v zahraničí.

KTO SA MÔŽE ZÚČASTNIŤ:

Môžete sa zapojiť do programu ako nový podnikateľ ak:

  • ste pevne rozhodnutý začať podnikať na základe životaschopného podnikateľského plánu
  • ste začali podnikať v priebehu posledných 3 rokov.

Ako podnikateľ-hostiteľ sa môžete zúčastniť na programe ak :

  • máte trvalý pobyt v jednej zo zúčastnených krajín programu
  • ste majiteľ-manažér malého alebo stredne veľkého podniku ALEBO ste osoba priamo zapojená do podnikania v MSP na úrovni predstavenstva podniku
  • riadili ste podnik niekoľko rokov
  • ste ochotný podeliť sa so svojimi vedomosťami a skúsenosťami s novým podnikateľom

Uzávierka pre podávanie návrhov pre sprostredkovateľské organizácie: 5. apríla 2016


KONTAKTY:

Vaším hlavným kontaktom počas celého Programu Erasmus pre mladých podnikateľov bude vaše lokálne kontaktné miesto. Tieto subjekty sú vybrané Európskou komisiou a budú vás sprevádzať počas celého výmenného pobytu: pomôžu vám so žiadosťou, pomôžu vám nadviazať úspešný vzťah s vhodným podnikateľom a poskytnú vám odpovede na vaše otázky. Mali by ste si vybrať také lokálne kontaktné miesto, ktoré pôsobí vo vašom regióne, alebo v krajine vášho trvalého pobytu. 

Zoznam kontaktných miest v SR.

Oficiálna stránka výzvy:  COS-EYE-FPA-2016:ERASMUS 4 YOUNG ENTREPRENEURS 2016-2021

Pozrite si príbehy úspešných žiadateľov (v slovenčine):

erasmus

Informácie prevzaté zo stránky programu Erasmus for Young Entrepreneurs.