Ako fungujú projekty Interreg?

Európska iniciatíva Interact pripravila jednoduchý prehľad, ako fungujú programy medziregionálnej spolupráce (Interreg). Všetky z nich obsahujú rôzne formy podpory aj pre oblasť inovácií či výskumu. Obsahuje jednotlivé kroky od generovania myšlienky, prípravy návrhu, spustenie projektu, realizácie a ukončenia projektu.

Interreg

Bližšie informácie nájdete tu …

Ďalšie informácie o programoch: