Horizont 2020 prostredníctvom PPP SPIRE investuje len tento rok vyše 260 mil. pre spracovateľský priemysel

Program Horizont 2020 ponúka okrem možností financovania výskumných a inovačných programov v tematických prioritách aj rozsiahle možnosti verejno-súkromných partnerstiev (PPP). Jedným z nich je SPIRE (Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency), zamerané na udržateľný spracovateľský priemysel prostredníctvom efektívneho využitia zdrojov a energie.

spire

Detailným informáciám o výsledkoch výziev, aktuálnych možnostiach, štruktúre návrhu a odporúčaniam pre jeho úspech sa na šiestich stranách venuje nové vydanie časopisu Echo 1/2016 TC AV ČR.