Pripravujete vstup na zahraničné trhy? (Video)

Aké sú dôležité aspekty, ktoré treba vziať do úvahy pri internacionalizácii firmy? Dnes sú to dve krátke videá, kde sa  Hélène Dezoteux z organizácie European and Latin American Business Services and Innovation Network (ELAN) zamýšľa nad niektorými z nich ako napríklad Ako vybrať správnu krajinu, ako zohľadniť náklady a ako riešiť komunikáciu…

Ako vybrať správnu krajinu:

Náklady a komunikácia:

Video pripravila Euronews.