Súťaž pre biotech a medicínske start-upy a akademické laboratóriá

Mladé inovačné start-upy (mladšie ako 8 rokov) ako aj akademické výskumné laboratóriá sa môžu uchádzať o cenu Innovation Prize of Universal Biotech, ktorá si kladie za cieľ propagovať v medzinárodnom meradle čo najviac inovatívnych projektov v oblasti biologických vied (biotechnológie, medicínske technológie, e-health). Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa bude konať v rámci podujatia Innovation Days 2016 v Maison de la Chimie v Paríži začiatkom októbra. Prihláška projektov je len do 30.4.2016!

Prečo sa zúčastniť:

 • vyhrajte až 30 000 € (vrátane hotovosti a konzultačných služieb)
 • propagácia (plagát, ústne prezentácie, prezentácie knihy)
 • finalisti budú prezentovať svoj projekt počas slávnostného vyhlásenia výsledkov
 • spätná väzba od poroty zloženej z odborníkov
 • zlepšenie svojho podnikateľského plán
 • viac ako 60% z finalistov majú zmluvné dodávky po súťaži

Porota je zložená z odborníkov (s podpísanými NDA) z verejného i súkromného sektora, ktorí zastupujú farmaceutické, biotechnologické a medicínske organizácie. Porota bude hodnotiť predložené projekty podľa nasledujúcich piatich kritérií:

 • vedecká kvalita inovácie
 • úroveň duševného vlastníctva
 • riadenie kompetencií
 • projekt uskutočniteľnosti
 • prístup na trh

Ako podať projekt?

Podanie projektov sa realizuje cez on-line platformu Innovation Prize. Termín podania je najneskôr do 30.4.2016!

Výsledky uplynulého ročníka 2015:

biotech_prize_01

biotech_prize_02