Posledná možnosť na Fast Track to Innovation je 25.10.2016

Pilotná schéma Fast Track to Innovation (FTI) v rámci programu Horizont 2020, financujúca vývoj nových produktov a služieb, bude mať poslednú výzvu na konci októbra. Potom bude schéma podrobená hodnoteniu a Európska komisia rozhodne o jej prípadnom pokračovaní. Neváhajte teda a využite ešte poslednú možnosť v tomto roku a žiadajte o financovanie projektov až do výšky 3 miliónov eur.

Viac informácií:

FTI