Prekonanie bariér inovácií cez Innovation Deals

Európska komisia spúšťa výzvu “Innovation Deals for Circular Economy” na dobrovoľnú spoluprácu inovátorov a verejných autorít smerom k prekonaniu prekážok efektívnych inovácií, prekonanie legislatívnych prekážok či skrátenie času pre úspešné nasadenie inovácií na trh. Termín predloženia návrhov je do 15.9.2016.

Viac informácií a prihlásenie … (Stránky Európskej komisie)

inno_deals

26. mája 2016 vyhlásila Európska komisia výzvu na predkladanie návrhov pre pilotný projekt Innovation Deals for Circular Economy. Hlavným cieľom projektu je pomoc inovátorov a subjektov zo strany praxe identifikovať legislatívne prekážky pre inovácie a prispieť k ich odstráneniu. Európska komisia v rámci výzvy neposkytuje žiadne finančné prostriedky a výzva bude prebiehať formou dobrovoľnej spolupráce inovátorov s Európskou komisiou a národnými a regionálnymi činiteľmi. Do konca roka 2016 vyberie Európska komisia päť návrhov, pričom praktická implementácia sa očakáva od začiatku roka 2017. Výzva na predkladanie návrhov pre projekt Innovation Deals for Circular Economy je otvorená do 15. septembra 2016.    

Text kurzívou prevzatý zo stránky SOVVA.