Verejná konzultácia k témam výskumu potravín a poľnohospodárstva na roky 2018-20

Európska komisia vyhlásila verejnú konzultáciu k pracovnému programu Horizont 2020 pre roky 2018-2020 v oblasti potravinovej bezpečnosti, udržateľného poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, morského výskumu a bio-hospodárstva. Zapojiť sa môžu ako jednotlivci, tak aj zástupcovia rôznych výskumných organizácií, firiem či štátnych úradov. Dotazník je možné vyplniť do 28.8.2016.

Podrobné informácie sú k dispozícii tu …

Prevzaté z portálu H2020.cz.