Ako je na tom Slovensko a EÚ vo Fast Track to Innovation?

Atraktívna a jednoduchá schéma Fast Track to Innovation (FTI), zameraná na vývoj a uvedenie nových produktov a služieb na trh, predstavila výsledky ostatnej (štvrtej) uzávierky na podávanie návrhov. Žiaľ slovenské firmy tu opäť neuspeli. Zatiaľ má Slovensko len dve účasti z druhej výzvy. Posledná možnosť podania FTI je 25.10.2016. Pozrite si podrobnejšie výsledky nižšie …

Výsledky štvrtej výzvy:

  • uzávierka (cut-off): 15.3.2016
  • 263 podaných projektov s  1157 účastníkmi
  • financovanie získalo 16 projektov so 72 účastníkmi zo 16 krajín
  • úspešnosť: 6%
  • priemerné financovanie projektu: 2,25 mil. €
  • priemerný počet partnerov v schválených projektoch: 4,5

Úspešní slovenskí účastníci (z druhej výzvy):

Projekt: FUTURA – FUTUre RAil freight transport: cost-effective, safe, quiet and green!

Výsledky FTI za obdobie 2015-2016:

FTI_2016_results

Ďalšie informácie: