Podpora JIC aj pre slovenské startupy!

Brnenský JIC ponúka aj slovenským startupom trojmesačný medzinárodný akcelerátor pre nové firmy alebo záujemcov o podnikanie s inovatívnymi technologickými nápadmi. Firmy získajú prístup k silným partnerom, financovanie, pracovné priestory, vzdelávanie a mentoring. Prihlášky len do 7.8.2016!

Témy pre rok 2016 (bližší popis tém):

  • Augmented/Virtual Reality
  • Big Data Analytics
  • Sensors
  • ICT Security
  • Industry 4.0
  • Paperless office
  • Retail 2.0
  • Smart city/Home/Office
  • Secure Home/family

Viac informácií o JIC STARCUBE …

jic-starcube