Kto sú nevyhnutní partneri pre bezpečnostný výskum? (Video)

Ak máte záujem o riešenie projektov v oblasti bezpečnosti, pravdepodobne kľúčovými partnermi budú aj organizácie občianskej spoločnosti (CSO). Projekt SecurePART pripravil videá, ktoré vám môžu pomôcť v pochopení ich úloh v projekte.

Videá projektu:

Ďalšie výsledky:

securepart