Prečo sú štandardy dôležité?

Či už riešite technický výskum a vývoj, testovania a validácie, alebo pripravujete projekt do programu Horizont 2020, určite potrebujete zvážiť využitie štandardov. Sú to technické špecifikácie, ktoré definujú zásadné požiadavky pre produkty, výrobné procesy, služby alebo metódy testovania. Ich použitie je dobrovoľné, no ich výhodou je následná interoperabilita, bezpečnosť, úspora nákladov a zjednodušenie integrácie. 

Štandardy sú v zodpovednosti viacerých európskych organizácií (CEN, CENELEC, ETSI) a môžu byť využívané v európskej legislatívnej oblasti a pri tvorbe a realizácii politík.

Standards

Viac informácií o Európskych štandardoch …