Takmer pol miliardy na výskum a inovácie pre slovenské firmy

Ministerstvo hospodárstva SR aktualizovalo dňa 3.8.2016 indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o granty na rok 2016. Niektoré výzvy sú už otvorené, ďalšie by sa mali spustiť do konca roku 2016. Všetky výzvy budú otvorené až do vyčerpania alokácie. Ide o nasledovné výzvy:

opvai_2016

1. Podpora výskumu, vývoja a inovácií

1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
Zameranie výzvy: Podpora inovácií a technologického transferu
Alokácia: 175 mil. eur

1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
Zameranie výzvy: Podpora výskumných a vývojových aktivít v podnikoch a v klastroch
Alokácia: 200 mil. eur

2. Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji

2.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji
Zameranie výzvy: Podpora výskumných a vývojových aktivít v podnikoch v BSK
Alokácia: 17 mil. eur

3. Posilnenie rastu a konkurencieschopnosti MSP

3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP
Zameranie výzvy: Podpora konkurencieschopnosti nových a začínajúcich MSP
Alokácia: 30 mil. eur

3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
Zameranie výzvy: Podpora konkurencieschopnosti existujúcich MSP
Alokácia: 39,5 mil. eur

3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
Zameranie výzvy: Podpora zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP
Alokácia: 10 mil. eur

PDF: Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie január až december 2016)

Stránka OP VaI

Zdroj: MH SR