Ako nájsť partnerov pre projekty a biznis v oblasti energie?

Máte záujem o financovanie aktivít, produktov a služieb v oblasti energie, obnoviteľných zdrojov či úspor prostredníctvom európskeho programu Horizont 2020, LIFE alebo programov regionálnej spolupráce? V drvivej väčšine prípadov budete potrebovať partnerov. V tomto článku zhrniem dostupné možnosti, ktoré by mohli pomôcť. 

energia_partneri

V Bratislave sa bude dňa 30.11.2016 konať partnerské podujatie Energy Networking4Innovation, kde očakávame vyše 200 organizácií z viac než 20 krajín. Zaregistrujte sa bezplatne už dnes!

Ďalej uvádzam zoznam stránok, ktoré ponúkajú bezplatné možnosti na hľadanie partnerov:

NÁSTROJE NA HĽADANIE PARTNEROV:
Partner search NCPs CaRE Podporný projekt programu Horizont 2020 “Climate action, environment, resource efficiency and raw materials”
CORDIS partner search platform Platforma Európskej komisie pre výskumno-vývojové a inovačné projekty
Enterprise Europe Network -Databáza kooperačných profilov Obsahuje takmer 20 000 ponúk a požiadaviek na obchodnú, technologickú i výskumnú spoluprácu
SOCIÁLNE MEDIÁ:
LinkedIn group “Environment projects & partner search – EASME” Najmä pre záujemcov o program Horizont 2020 a program LIFE
PARTNERSKÉ PODUJATIA:
Výročný informačný deň a partnerské podujatie v Bruseli (14.9.2016) Zamerané na prioritu Horizontu 2020: “Climate Action, Environment, Resource Efficiency & Raw Materials”
Partnerské podujatie Energy Networking4Innovation v Bratislave (30.11.2016) Najvýznamnejšie partnerské podujatie Slovenského predsedníctva pre oblasť energetiky (sprievodná akcia konferencie SET Plan 2016 / CEEC X)
Partnerské podujatia organizované Enterprise Europe Network Bilaterálne stretnutia organizované zväčša popri väčších veľtrhoch a konferenciách
NÁRODNÉ KONTAKTNÉ BODY:
Národné kontaktné body Podpora a pomoc pri účasti v programe Horizont 2020 (link na slovenské kontakty)
DATABÁZA BEŽIACICH A UKONČENÝCH PROJEKTOV:
CORDIS: databáza projektov Projekty financované z programu Horizont 2020 a predchádzajúcich rámcových programov
Horizont 2020: SME Instrument Popdorná schéma pre malá a stredné podniky pre uvedenie inovatívnych produktov a služieb na trh
Projekty programu Eko-inovácie Uvedenie na trh inovácií v oblasti stavebníctva, potravinárstva, ekologického podnikania, vody a recyklácie
Projekty programu LIFE Projekty týkajúce sa životného prostredia, efektívnosti zdrojov, biodiverzity a boja proti zmene klímy
Obrázok zdroj