Otázky etiky v projektoch Horizont 2020

Viaceré projekty programy Horizont 2020 sa dotýkajú etických problémov a preto je potrebné sa im v návrhu primerane a kvalifikovane venovať. Portál Danube-INCO.net prináša základné informácie o etike, skríningoch, hodnotení ako aj odkazy na relevantné informácie či dokumenty.