Európa hľadá inovátorku roka. Hlavná cena až 100 tisíc eur.

Európska komisia ocení najlepšie podnikateľky, ktoré úspešne zaviedli na trh inováciu s podporou verených alebo súkromných finančných zdrojov. Víťazkám budú udelené 4 ceny od 20 do 100 tisíc eur. Prihlášky je možné podať do 3.11.2016. 

wiprizeeu2016_wp

Viac informácií a prihláška.