Seminár: Verejné obstarávanie a inovácie (7.10.2016, Bratislava)

Ako obstarávať inovatívne riešenia? Nové možnosti vyplývajúce zo Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní budú predstavené na seminári „Verejné obstarávanie a inovácie”, ktorý 7. októbra 2016 organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Viac informácií tu (stránka SIEA).