Plán EÚ pre vzdelávanie a kultúru na roky 2016-2020 medziročne navyšuje rozpočty

Európska komisia zverejnila plán na rozvoj vzdelávania a kultúry, ktorý okrem rozvojových vízií popisuje aj plánované aktivity programov Erasmus+, H2020, Creative Europe, EIT i Európskych štrukturálnych a investičných fondov v tejto oblasti.

Vo väčšine oblastí je naplánované navýšenie ročných rozpočtov:

educrea_2016-20

Dokument na stiahnutie (PDF): “Strategic Plan 2016-2020 Education and Culture

Linky na jednotlivé programy: