Európska komisia hľadá hodnotiteľov pre projekty H2020 v energetike

Ak máte odbornosť v oblasti budov, priemyslu, obnoviteľných zdrojov, energetiky či plánovania, môžete sa prihlásiť ako nezávislí experti na hodnotenia projektov programu Horizont 2020. 

expertssearch

Hľadaná expertíza: mechanical engineers; thermal engineers; HVAC engineers; city planners; electrical engineers; building services engineers; energy consultants; control engineers; material scientists; physicists; heating and cooling plant managers.

Viac informácií a prihlášky: https://ec.europa.eu/easme/en/news/are-you-engineer-city-planner-consultant-scientist-or-manager-working-heating-and-cooling