Semináre pre MSP k výzve OP VaI (13.12.2016, Trenčín a 14.12.2016, Prešov)

Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra Vás pozývajú na bezplatné informačné semináre v Trenčíne a Košiciach ku výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraným na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu.

Termín a miesto konania:

  • 13.december 2016 (utorok) Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A
  • 14.december 2016 (streda) Prešov, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2

Vašu účasť prosím potvrďte zaslaním e-mailu na adresu opvai@siea.gov.sk  najneskôr do pondelka 5.12.2016 do 12.00 h. Vzhľadom na kapacitu prednáškových miestností je počet účastníkov obmedzený na 2 osoby z jednej spoločnosti. Účasť na seminároch je bezplatná.

Prevzaté zo stránky SIEA.