Aktualizácia modelovej zmluvy pre projekty H2020

Európska komisia zverejnila aktualizovanú verziu anotovanej modelovej zmluvy na projekty v programe Horizont 2020. Dokument obsahuje vysvetlenia k jednotlivým zmluvným článkom. Môžete si ho stiahnuť tu …