Program Horizont 2020 už zafinancoval vyše 9000 projektov. Slovensko je stále na chvoste. Aj kvôli našej pasivite…

Za prvé dva roky bolo do programu Horizont 2020 podaných vyše 76 tisíc návrhov, z ktorých získalo financovanie viac ako 9000. Miera úspešnosti je takmer 12% a vyše 20% prostriedkov je zazmluvnených pre malé a stredné firmy. Zaujímavosťou je, že takmer polovica účastníkov sú nováčikovia. Slovensko je v každom porovnaní medzi najslabšími. Môže za to aj významná pasivita slovenských účastníkov (tu sme dokonca tretí od konca).

Tieto aj ďalšie zaujímavé pohľady sú prezentované v publikácii Horizon 2020: Two years on, ktorá sumarizuje prvé dva roky fungovania programu (2014-2015). Publikácia obsahuje aj množstvo prehľadných grafov – porovnaní krajín.

Zaujímavý je už vyššie spomínaný výsledok – počet podaných projektov na obyvateľa. V tejto charakteristike nás predbehli skoro všetci. Ak nebudú slovenské organizácie podávať viac (kvalitných) návrhov, asi nemožno očakávať väčší úspech …

h2020_success_applications

Mne sa najreprezentatívnejšia zdá štatistika financovania na obyvateľa:

h2020_success_pp

Zdroj: Horizon 2020: Two years on