IPR Helpdesk: Bezplatné služby pre ochranu duševného vlastníctva v H2020 (Video)

Uvažujete nad vstupom do projektov Horizont 2020? Pripravujete, alebo realizujete projekty? Máte záujem o využívanie výsledkov projektov? Pre vás všetkých sú tu bezplatné služby IPR Helpdesk, ktoré sú dostupné vďaka financovaniu z Európskej komisie. Pozrite si dve krátke videá ako to funguje …

Čo ponúka IPR Helpdesk pri príprave, implementácii a využívaní výsledkov projektov:

Získajte lístok k inováciám cez bezplatné služby IPR Helpdesk:

Viac informácií: https://www.iprhelpdesk.eu/