j.s.a. pre startupy – od nového roka platí na Slovensku nová právna forma spoločnosti

Od 1.1.2017 platí v SR novela Obchodného zákonníka, ktorá okrem iného zavádza nový typ právnej formy – jednoduchú spoločnosť na akcie (j.s.a.). Táto nová forma spoločnosti bude predstavovať hybridný model akciovej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným.

Najdôležitejším motívom pre vznik tejto právnej formy je podpora začínajúcich startupov, ktoré majú vysoký inovačný a rastový potenciál, ale potrebujú nájsť pre svoj rozvoj investície a investorov, pretože si nemôžu si dovoliť financovať svoje podnikanie pomocou bánk.

Prevzaté / viac informácií: http://www.sario.sk/sk/novinky/nova-pravna-forma-spolocnosti-najma-pre-rozvoj-startupov-moznosti-investovania

Zbierka zákonov SR 513/1991 Zb. znenie 01/ 01/ 2017

One thought on “j.s.a. pre startupy – od nového roka platí na Slovensku nová právna forma spoločnosti

  1. Centrálny depozitár nie je na registráciu akcií j.s.a. pripravený a v praxi si ju nikto preto nikto nezaregistruje. Taká SK prispôsobená realita. Hlavne, že budú propagovať, že podporujú startupy 🙂

    Like

Komentáre sú uzavreté.