20 zmien pre podnikateľov od roku 2017

Pozrite si výber 20 najdôležitejších zmien v legislatíve účinných od roku 2017, ako ich zhrnula Slovak Business Agency. Malých a stredných podnikateľov (MSP) čakajú v roku 2017 viaceré zmeny. Nižšie dane z príjmu, ale pre niektorých podnikateľov i vyššie odvody či poplatky. Pozitívom je, že svitá na lepšiu vymožiteľnosť práva a dopady regulácie na malé a stredné podniky sa budú prísne testovať.

20 najdôležitejších zmien v legislatíve účinných od roku 2017:

 1. Nižšie dane z príjmov pre firmy
 2. Zvýšenie paušálnych výdavkov pre živnostníkov
 3. Vyššia minimálna mzda
 4. Vyššie sociálne odvody pre lepšie zarábajúcich
 5. Vyššie zdravotné odvody pre lepšie zarábajúcich
 6. Vyššie minimálne odvody pre živnostníkov
 7. Nová daň z dividend vo výške 7 %
 8. Dvojnásobne zvýšenie odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach
 9. Zavádza sa úplne nový odvod z neživotného poistenia vo výške 8 %
 10. Povinná aktivácia elektronických schránok firiem sa posúva na 1. júl 2017
 11. Nové povinnosti podnikateľov, ktorí sa uchádzajú o verejné zdroje nad 100 tisíc Eur
 12. Rýchlejšie a úspornejšie vydávanie platobných rozkazov cez internet
 13. Za zadržiavaný nadmerný odpočet DPH bude mať podnikateľ po novom právo na finančnú náhradu
 14. Výška poplatku za evidenciu vozidla bude závisieť aj od veku vozidla a poplatok sa bude platiť už pri každom prepise
 15. Elektronické exekučné konanie
 16. Malé a stredné podniky môžu požiadať o nové formy priamej a nepriamej pomoci, start-up má svoju definíciu
 17. Dopady regulácie na malé a stredné podniky sa budú prísne testovať
 18. Jednoduchšie pravidlá pri zamestnávaní cudzincov z 3. krajín pri sezónnych prácach ako aj pri vnútropodnikovom presune
 19. Kratšia lehota na oznámenie voľných pracovných miest v niektorých prípadoch
 20. Nový druh obchodnej spoločnosti – jednoduchá spoločnosť na akcie

Zdroj / viac informácií: http://www.sbagency.sk/legislativne-zmeny-pre-malych-a-strednych-podnikatelov-na-rok-2017