Informačný seminár k výzvam OP VaI na podporu mikro-, malých a stredných podnikov (19.1.2017, Banská Bystrica)

Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra pozývajú na informačný seminár k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraným na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03)  a na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04). Viac informácií a prihláška tu …