Výzva na cezhraničné projekty s Rakúskom je otvorená do konca februára

Projekty do programu INTERREG V-A Slovensko – Rakúsko zamerané na rozvoj regiónu, prírodného a kultúrneho dedičstva, dopravy alebo riadenia regiónu je možné podávať do 28.2.2017. Cielené poradenstvo ku konkrétnym projektom bude v Bratislave 31.1. a 1.2.2017.

Cielené poradenstvo ku konkrétnym projektom  – prosíme o účasť zástupcov celého partnerstva (t.j. rakúskych  ako aj slovenských partnerov) v dňoch 31. januára a 1. februára 2017 na adrese Reding Tower – Račianska 153/A, 2. Poschodie, Bratislava 830 03

V záujme rezervovania dostatočného času na konzultáciu vášho projektu  Vás prosíme o potvrdenie zvoleného termínu na Spoločnom sekretariáte vo Viedni alebo v Bratislave.

Priority financovania:

Program sa zameria na týchto päť priorít:

 1. prínos k rozvoju inteligentnej cezhraničnej oblasti,
 2. podpora prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity,
 3. podpora udržateľných riešení dopravy,
 4. posilnenie cezhraničného riadenia a inštitucionálnej spolupráce,
 5. odborná pomoc.

Niektoré očakávané výsledky:

 • vyššia intenzita spolupráce v regionálnom inovačnom systéme,
 • zlepšené spoločné vysokoškolské vzdelávanie,
 • zníženie počtu zúžených koridorov pre divokú zver (z 12 na 9),
 • zlepšená cezhraničná mobilita a inteligentné riešenia dopravy,
 • vyššia atraktivita cezhraničnej oblasti v súvislosti s ekoturizmom,
 • intenzívnejšia inštitucionálna spolupráca.

Prevzaté / viac informácií: http://ec.europa.eu/regional_policy/sk/atlas/programmes/2014-2020/austria/2014tc16rfcb003