Prieskum o výskume, vývoji a inováciách v automobilovom priemysle na Slovensku 2016

KPMG v spolupráci so ZAP pripravila zaujímavú štúdiu Automotive Innovation Slovakia Survey 2016 (Prieskum o výskume, vývoji a inováciách v automobilovom priemysle na Slovensku 2016), ktorá zisťuje faktory rozvoja inovácií vo firmách, bariéry inovačného úsilia a motivácie, plány na najbližšie roky, kapacity pre výskum a vývoj či plány do budúcnosti.

Automotive Innovation Slovakia 2016 je druhý ročník prieskumu o výskume, vývoji a inováciách v automobilovom priemysle na Slovensku. Pripravila ho spoločnosť KPMG na Slovensku v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu SR. Prieskum sa realizuje v dvojročných intervaloch, výsledky prvého ročníka boli zverejnené koncom roka 2014. Cieľom prieskumu bolo získať ucelený pohľad zástupcov spoločností pôsobiacich v automobilovom priemysle na tému výskumu, vývoja a inovácií. Zber dát sa uskutočnil v priebehu mesiacov august-september 2016.

kpmg_survey_2016

Zdroj / Viac informácií: