Tréning: Komercializácia výsledkov v oblasti medicíny a biotech (10.-11.5.2017, Praha)

V máji sa v Prahe uskutoční bezplatný tréning “Exploitation of EU Project Results with a Focus on IP in the Field of Health and Biotechnology” pre firmy i akademické organizácie v oblasti. Podujatie je organizované European IPR Helpdesk v spolupráci s projektom Fit for Health 2.0. Registrujte sa čo najskôr.

Tréning sa bude zaoberať témou ako vytvoriť hodnotu prostredníctvom odborného riadenia a využívania IP s osobitným zameraním na šetrenie v oblasti zdravotníctva a biotechnológií. Nakoľko pôjde o veľmi praktický a komplexný tréning, účastníci budú oboznámení s centrálnymi koncepciami a stratégiami o tom, ako premeniť intelektuálne aktívum na hodnotu vytvárajúcu inováciu a zvýšiť impact. Okrem toho budú poskytnuté konkrétne príklady použitia IP ako strategického nástroja a ako previesť inovatívne myšlienky do hodnotných aktív. Podujatie je určené najmä malým a stredným podnikom a výskumným pracovníkom, ktorí majú záujem využiť Horizont 2020 viac strategicky, aby posilnili svoje inovačné kapacity.

banner20prag

Viac informácií a prihláška.

Text kurzívou prevzatý z h2020.cvtisr.sk

Pozrite sa tiež na KALENDÁR PODUJATÍ (tu na InnoNews), kde nájdete ďalšie zaujímavé podujatia, ktoré sú organizované v oblasti inovácií, podnikania, technológií, výskumu a programu Horizont 2020 v najbližšom období.