Ready2GO: Podpora spolupráce s USA, Kanada, India, Čile a Kamerun (prihlášky len do konca marca)

Európska komisia v rámci siete EEN spúšťa program na podporu dynamických malých firiem, ktoré chcú vstúpiť na vybrané trhy 5 krajín: USA, Kanada, India, Čile a Kamerun, vrátane partnerských podujatí vo vybraných krajinách, koučingu a školení pre MSP. Vybraných bude 80 firiem, ktoré získajú špecifickú podporu. Uzávierka prihlášok je 31.3.2017.

Vybraní príjemcovia získajú najmä:

  • účasť na 3-dňovom individuálnom tréningu a koučingu (v sídle spoločnosti) medzi júnom a augustom 2017;
  • účasť na 2-dňovom školení v európskych mestách medzi júlom a októbrom 2017;
  • vypracovanie podnikateľského plánu internacionalizácie s podporou Ready2Go;
  • účasť až na 2 partnerských akciách od novembra 2017 do júla 2018.

Spomínané aktivity budú poskytnuté bezplatne. Pre účasť na podujatiach v zahraničí bude poskytnutá čiastočná úhrada cestovných nákladov.

V prípade ďalších otázok sa môžete obrátiť priamo na mňa (kontakt je tu) alebo navštíviť stránky nižšie.

Viac informácií a registráciawww.b2match.eu/ready2go

ready2go-infographics_01
ready2go-infographics_02

Pravidlá účasti | Infografika Ready2GOOficiálna výzva pre účasť v programe (PDF)