Program Central Europe schválil ďalších 50 projektov. Uspelo 23 slovenských žiadateľov

V druhej výzvy na podávanie návrhov programu Interreg Central Europe uspelo 50 projektov, v rámci ktorých si 507 organizácií rozdelí 90 mil. eur. Z celkového počtu bude 15 projektov (27 mil. eur) zameraných na podporu inovácií.

Interreg-Infographic-SecondCallResults-Timeline-page-001-2

Zdroj/Viac informácií: Second tranche of cooperation projects selected (Interreg Central Europe)