Top technologické trendy na rok 2017

Výberu najvýznamnejších technologický trendov sa okrem analýzy OECD (10 najvýznamnejších technologických trendov budúcnosti) či CB-Insight (13 technologických trendov, ktoré ovplyvnia biznis aj spoločnosť) sa venuje aj prestížna americká firma Gartner. Hlavné technologické trendy definuje v oblasti strategických technológií i infraštruktúry. 

Top 10 strategických technologických trendov podľa firmy Gartner:

TopTenStrTechTrends2017_Infographic_Final_Gartner

Top 10 technologických trendov s dopadom na infraštruktúru a prevádzku:

Gartner-TopTechTrendsIO

Zdroje:

Ďalšie informácie: