Prehľad výkonnosti vedy, technológií a inovácií – OECD STI Outlook 2016

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vydala elektronickú verziu STI Outlook 2016 (OECD Science, Technology and Industry Outlook Study). Hoci Slovensko oproti roku 2008 zaznamenalo vo väčšine ukazovateľov nárast, stále sme hlboko pod priemerom vo väčšine z nich. 

STI Outlook je komparatívna štúdia, ktorú vydáva OECD každé dva roky o vývoji vedy, technológií a priemyslu a súvisiacich politík financovania v krajinách OECD a ďalších dôležitých svetových ekonomikách.

STI Outlook 2016 obsahuje profily jednotlivých krajín spolu s ukazovateľmi, politickými profilmi nedávneho vývoja vo VTI (veda, technológie a inovácie) a interaktívnych ukazovateľov založených na kľúčových globálnych trendoch VTI. OECD tiež skúma výkonnosť jednotlivých krajín vo vede a inovácii v súvislosti s rozvojom národných inovačných politík. Viac informácií, interaktívne vyhľadávanie a prezentácia štúdie nájdete na stránkach platformy IPP (Innovation Policy Platform).

Výsledky Slovenska (2016 – červená, 2008 – čierna) v porovnaní s krajinami OECD:

oecd2016_sk

Prehľad výkonnosti Slovenska (PDF)

Zdroj: CZELO.cz / OECD