Bratislava je na štvrtom mieste v rebríčku Top 10 európskych miest pre vedy o živote

Bratislava sa umiestnila na štvrtom mieste medzi najlepšími európskymi mestami podľa tvorby pracovných miest pre vedy o živote na základe údajov od roku 2012 podľa investičného monitora fDi Markets.

Najlepšie destinácie v Európe a Amerike – dvoch svetových regiónoch so silnou činnosťou v oblasti vied o živote – sú pokiaľ ide o Európu Londýn a Dublin; v USA sú to Boston a Cambridge (Massachusetts), Clayton (Severná Karolína) a San Francisco v USA. Celosvetovo sú na prvých miestach Šanghaj a Singapur.

fDI_ranking_final_1

Prevzaté / Viac informácií: SARIO