Cena za transfer technológií na Slovensku 2017

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) vyhlásilo súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku 2017, v ktorej ocení prácu vedcov zo slovenských univerzít, výskumných ústavov a Slovenskej akadémie vied. Vedci môžu získať ocenenie v troch kategóriách: inovácia, inovátor, pracovisko transferu technológií.

Nominácie do kategórie „Inovácia“ môžu prostredníctvom svojich centier transferu technológií posielať i samotní vedci, do 30. júla 2017. Slávnostné vyhlásenie víťazov a odovzdanie cien sa uskutoční v októbri počas konferencie „Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2017“.

Všetky informácie o súťaži CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU 2017 nájdete tu …

Zdroj: NPTT