Výsledky dotazníkového prieskumu o eurofondoch po 2020

Po roku 2020 by podpora z eurofondov mala vyzerať ako kombinácia grantov, návratnej pomoci a financovania z viacerých zdrojov. Smerovať by mala najmä do vzdelávania, výskumu, vývoja a inovácií, dopravy či malých a stredných podnikov. Zhodli sa na tom respondenti v dotazníku, ktorého výsledky predstavil Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu na odbornom seminári v Bratislave.

V apríli vyplnili zástupcovia verejného a súkromného sektora, samospráv, mimovládnych organizácií, akademickej sféry a profesijných združení dotazník. Vyjadrili v ňom svoje názory na to, čo je z eurofondov potrebné ďalej podporovať, aká forma pomoci a v akých oblastiach je efektívna, aké územia majú byť do finančnej podpory zahrnuté a ako zjednodušiť systém čerpania eurofondov.

Respondenti si podľa neho želajú zníženie administratívnej záťaže a kontrolu hlavne dosahovania výsledkov, nie formálnych pochybení. Za priority, ktoré by sa mali podporovať z fondov aj naďalej, označili vzdelávanie, dopravnú infraštruktúru, kvalitu životného prostredia, výskum a inovácie. Na chvoste skončili migrácia, bezpečnosť hraníc a kultúra.

Zdroj/Viac informácií: TASR/TERAZ.sk.