Výzvy programu COSME na podporu aktivít pre rozvoj podnikania (uzávierka v októbri 2017)

Rámcový program EÚ pre rozvoj MSP a podnikania – COSME má aktuálne spustené dve výzvy na predkladanie európskych projektov na podporu prístupu k trhom a rozvoja rámcových podmienok pre podnikanie. Obe majú uzávierku v októbri 2017.

Bližšie informácie o výzvach:

Prístup k trhom:

Rámcové podmienky pre podnikanie:

Viac informácií o programe COSME

COSME_LOGO