IoT EPI: Možnosti financovania projektov pre internet vecí

IoT-EPI podporuje rozvoj technológií platformy pre internet vecí (Internet of Things – IoT) v spolupráci s vývojárskou a podnikateľskou komunitou. V 11 otvorených výzvach získa viac ako 100 externých tímov IoT technickú podporu a financovanie vo výške 30 000 EUR až 150 000 EUR. Do decembra 2018 bude iniciatíva IoT-European Platforms investovať viac ako 5,5 milióna EUR.

open-call-overview-550x461

Všeobecné požiadavky pre výzvy IoT-EPI:

  • žiadateľ sa nachádza sa v Európe alebo v jednej z pridružených krajín
  • žiadateľ je právnická osoba (napríklad univerzita alebo MSP)
  • samostatné subjekty (žiadne konzorciá nie sú povolené)
  • návrhy musia byť predložené v angličtine

Viac informácií o otvorených výzvach nájdete tu.