Univerzita Pavla Jozefa Šafárika má nový Technologický inovačný park

Významnou zmenou v štruktúre UPJŠ je zriadenie Technologického inovačného parku (TIP), ktorý bude mať postavenie výskumného centra univerzity a bude špecializovaným pracoviskom v priamej riadiacej pôsobnosti rektora, ktoré vykonáva interdisciplinárny výskum. 

Ambíciou UPJŠ je podľa rektora Pavla Sováka byť výskumnou univerzitou, na ktorej sa snúbi kvalitný základný i aplikovaný výskum. TIP UPJŠ bude centrom vedecko-technologického výskumu v oblasti biomedicíny, biotechnológií, informatiky a informačných technológií a progresívnych materiálov.

TIP UPJŠ vznikol s účinnosťou od 4. septembra, administratívne sídlo má na Šrobárovej 2. Jeho úlohou v danej fáze je podľa rektora na základe troch košických univerzitných vedeckých parkov – TECHNICOM, PROMATECH a MEDIPARK zjednotiť aktivity s cieľom transferu výsledkov vedy do praxe.

Prevzaté/Viac informácií: TASR