Čo bude financované vo FET: Budúce a nastupujúce technológie v rokoch 2018-2020 (online prenos 26.9.2017)

Program Horizont 2020 v sekcii FET (Future and Emerging Technologies) financuje prelomové oblasti výskumu a vývoja, ktoré zmenia poznanie dneška. Pozrite sa, čo je naplánované na tri záverečné roky programu 2018-2020.

Informácia o podujatí  | Webstreaming (online vysielanie)

Viac o FET:

Ak Európa bude naďalej rozvíjať a uplatňovať špičkové nové technológie, zachová si konkurencieschopnosť a môžu sa vytvárať nové pracovné miesta vyžadujúce si vysokú kvalifikáciu. Znamená to, že je nutné konať aktívne a myslieť o jeden krok vpred. Financovanie EÚ prispieva k tomu, aby Európa ponúkala čo najlepšie prostredie na zodpovednú a dynamickú multidisciplinárnu spoluprácu v oblasti nových a budúcich technológií. Financovanie: 2,696 miliardy EUR

Ďalšie informácie:

fetopen-workrpogramme-2018-20