Pracovné verzie programov Horizont 2020 na roky 2018-2020 (Aktualizované)

Európska komisia zverejnila predbežné verzie pracovných programov programu Horizont 2020 na roky 2018-2020.

H2020_2018-2020_banner

Aktualizované 13.10.2017

Publikácia finálnych verzií sa očakáva na konci októbra 2017.

Bližšie informácie k pracovným programom na roky 2018-2020 označené ako “DRAFT work programme published”:

Prevzaté zo: SLORD.sk, Európska komisia, Czelo.cz. Doplnené autorom.