Na Falling Walls Lab Slovakia vyhral vedec z UPJŠ s nápadom mini-CT

Víťazom pilotného ročníka Falling Walls Lab Slovakia (FWLS), ktorý bol sprievodným podujatím Európskej noci výskumníkov 2017, sa stal Stanislav Hrivňak z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach so svojím nápadom mikro-CT pre zobrazovanie vnútra malých zvierat alebo buniek.

fwl_sk_winners

Hrivňak priblížil inovatívnu optiku Braggov zväčšovák, ktorá umožňuje zobraziť vnútro drobných zvierat.

Svetové podujatie má korene v Berlíne. Jeho cieľom je poskytnúť nový pohľad na známu problematiku. Záštitu nad podujatím prebral podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.

Osemnásť výskumníkov z oblasti medicíny, matematiky či techniky dostalo šancu prezentovať svoj výskum počas troch minút pred odbornou porotou. Slovenské kolo ponúklo návrh riešenia rozmanitých, primárne celospoločenských otázok, v ktorých dominovali medicínske témy – napríklad DNA, detekcia rakoviny, diagnostika kondície mitochondrií, liečba nádoru či diagnostika včasného štádia rakoviny prsníka.

Víťaz sa zúčastní na svetovom finále Falling Walls Lab, ktoré sa uskutoční 8. novembra v Berlíne. Taktiež získal lístok na prestížnu konferenciu Falling Walls Conference (9. novembra). Do berlínskeho finále postupuje 100 účastníkov z celého sveta.

Zdroj: TASR