Čerpanie peňazí Európskej únie k 30. septembru dosiahlo 7,37%

V ôsmich z jedenástich operačných programov na roky 2014 – 2020, kde je certifikačným orgánom Ministerstvo financií SR, sa z finančných prostriedkov Európskej únie do konca septembra využilo 1,026 mld. eur z upravenej alokovanej sumy 13,921 mld. eur.

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v programovom období 2014 – 2020 do 30. septembra v ôsmich z jedenástich programov 1,026 mld. eur. Predstavuje to podiel 7,37 % z celkovej upravenej alokácie všetkých programov 13,921 mld. eur bez Programu rozvoja vidieka (PRV).

Oproti koncu augusta čerpanie finančných prostriedkov EÚ vzrástlo o 36,56 mil. eur a miera o 0,27 percentuálneho bodu (p. b.). Vyplýva to zo zverejnených informácií Ministerstva financií SR ako certifikačného orgánu týchto programov.

Zdroj: SITA. Prevzaté z/Viac info: PartnerskaDohoda.gov.sk