Akcelerátory v Európe: Výsledky za 2016

Počas niekoľkých posledných rokov sa akcelerátory a programy, ktoré prevádzkujú, stali kľúčovými hráčmi v štartovacích ekosystémoch a pomohli tisícom zakladateľov vybudovať a rozširovať inovatívne podniky v dnešnej “novej ekonomike”.  

V Európe bolo podporených 3700 startupov v 193 akceleračných programoch, ktoré distribuovali viac než 47 miliónov eur.

accel-2016-eumapaccel-2016-eu-red

Najvýznamnejšie trhy pre startupy podporené akcelerátormi

accel-2016-hot-markets

Viac informácií: European Accelerator Report