L’Oréal opäť rozdelí slovenským vedkyniam 10.000 EUR

Do konca januára je možné prihlásiť sa do druhého ročníka projektu Pre ženy vo vede, ktorý podporuje svetová organizácia UNESCO a spoločnosť L’Oréal. Dve vybrané slovenské vedkyne si rozdelia sumu 10 000 EUR na podporu ich profesionálnej kariéry.

V prvom ročníku prihlásilo svoje práce 58 slovenských vedkýň. Víťazná práca vedkyne prvého ročníka L’ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede v kategórii do 35 rokov Ing. Zuzana Barbieriková, PhD z Ústavu fyzikálnej chémie a chemickej fyziky na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave sa snaží prispieť novými poznatkami k vývoju fotokatalyzátorov, ktorých procesy pomáhajú odstraňovať nežiaduce nečistoty v životnom prostredí. Druhý ocenený výskum v kategórii od 36 do 45 rokov od Mgr. Lucie Kučerovej, PhD., ktorá pôsobí v Ústave experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave, napomáha izolácii a analýze buniek schopných vyvolávať metastázy nádorových ochorení.

1513085914

Zdroj/Viac informácií: SOVVA