Od startupu k scaleupu (Videá)

Kolegovia z JIC Brno porozprávajú v krátkych videách o ceste od startupu k scaleupu – čo znamená škálovanie, aké sú jeho problémy a tiež niečo o nábore zamestnancov.

scaleup-jic

Jindřich Weiss z JIC Brno porozpráva, prečo sa ťažisko záujmu postupne presúva od stratupov k scaleupom, že medzi hlavné problémy rýchleho rastu firiem patrí nedostatok ľudských zdrojov a ich nábor, komunikácia s veľkými hráčmi (firmy a vlády), prístup k financiám (vrátane venture capital) a infraštruktúra. A tiež prečo je potrebné využiť rád z externého prostredia firmy.

Martin Dokoupil vysvetlí, čo znamená škálovanie a aké sú jeho úskalia V druhom videu sa zameria na problematiku ako najímať správnych zamestnancov.