Upozornenie na množiace sa prípady podvodného konania pre OP VaI

Operačný program Výskum a inovácie upozorňuje na množiace sa prípady podvodného konania spočívajúceho v sprostredkovaní alebo poskytovaní poradenských služieb v oblasti získania nenávratného finančného príspevku zo strany poskytovateľa, ktorým je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR), resp. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

Osoby predstierajúce poskytovanie takýchto služieb v niektorých prípadoch dokonca predkladajú falošné dokumenty (rozhodnutia, zmluvy) za účelom získania finančných prostriedkov, avšak tieto dokumenty už na prvý pohľad nie sú oficiálnymi dokumentmi vydávanými MH SR a obsahujú mnohé zjavné chyby. Jediným subjektom oprávneným na poskytnutie nenávratného finančného príspevku z prostriedkov operačného programu Výskum a inovácie na základe výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vyhlásených MH SR je výlučne MH SR, resp. MH SR zastúpené SIEA.

Prevzaté / Viac informácií: OP VaI