Výskumná agentúra organizovala odborný okrúhly stôl so zástupcami výskumných inštitúcií. Pozrite si prezentácie

Výskumná agentúra (VA) sa nachádza v záverečnej fáze prípravy nových pravidiel a procesov platných pre dopytové výzvy na predkladanie výskumných projektov. Cieľom okrúhleho stola z 18.1.2018 bolo informovať zástupcov výskumných inštitúcií o nových opatreniach. 

opvai-stretnutie-2018-01-18

V diskusii akcentovali najmä zjednodušovanie procesov pri predkladaní projektov a zníženie administratívnej záťaže. Predmetom diskusie boli aj postrehy z praxe, z oblasti verejného obstarávania, systému ITMS2014+, predkladania žiadostí o platbu a publicity.

Informácie z podujatia, jeho program a jednotlivé prezentácie sú k dispozícii tu …

Zdroj: VA